Strona główna
O nas
Oferta
Projekty
Galeria
Kontakt
 Oferta
Firma VMS świadczy usługi w następującym zakresie:
Sporządzania map, wypisów i wyrysów:
 • do celów prawnych,
 • dla celów opiniodawczych i projektowych (w tym sytuacyjno wysokościowych).
Wykonywania specjalistycznych pomiarów geodezyjnych w celu:
 • podziałów nieruchomości,
 • tyczenia i inwentaryzacji urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
 • tyczenia i pomiaru powykonawczego obiektów budowlanych,
 • badania odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych i mas ziemi.
Określenia wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb:
 • zabezpieczenia kredytu bankowego,
 • wykupu i sprzedaży,
 • wywłaszczenia,
 • wyznaczenia ceny do przetargu,
 • powszechnej taksacji,
 • innych potrzeb wynikających z postępowań cywilno - prawnych i administracyjnych.
Kompleksowej obsługi inwestycji, w tym:
 • badanie rynku i doradztwo przy zakupie nieruchomości,
 • geologiczne ekspertyzy gruntu,
 • badanie i doradztwo przy regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo przy załatwianiu spraw administracyjnych i cywilnych,
 • geodezyjna obsługa inwestycji.
Statystyki www